Naše ověřené a důvěryhodné zdroje

Celá řada článků na našem webu se zabývá tématy, které si žádají pohled skutečných odborníků. Ten získáváme z lékařských a akademických zdrojů, které následně můžete najít na konci každého textu. Díky přehlednému seznamu zdrojů si můžete být nejen jisti, že jsou uvedené informace skutečně relevantní a důvěryhodné, ale navíc můžete v průzkumu tématu dále pokračovat třeba přečtením citovaných studií a vědeckých článků.

Pojďme se proto podívat na spolehlivé zdroje, které se u našich textů pravidelně objevují. Jedná se především o lékařské weby zveřejňující odborné studie, ale například také medicínská skripta či rešeršní články.  Více o naší redakci.

Zdroje, které využíváme k psaní článků

National Heart, Lung and Blood Institute

National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) je třetím největším institutem amerického národního ústavu zdraví sídlící ve státě Maryland. Jak napovídá název institutu, zabývá se především výzkumem léčby a prevence srdečních, plicních a krevních chorob. Součástí jeho programu je také vzdělávání v této oblasti, a právě díky rozsáhlé databázi výzkumů a studií dostupných široké věřejnosti. Na webu NHLBI tak najdeme nejen odborné studie, ale také popularizační články.

WikiSkripta

Chybět samozřejmě nesmí ani čistě české zdroje, které si můžete sami pročíst i v případě, že odborná angličtina není vaší doménou. V rámci českých institucí čerpáme informace pro naše články především z WikiSkript, které jsou projektem Univerzity Karlovy a 1. lékařské fakulty. 

Přestože byla WikiSkripta původně vytvořena pro učitele a studenty všech lékařských fakult v České republice a na Slovensku, je portál plně dostupný veřejnosti. Svým obsahem připomíná jednu velkou učebnici, avšak nalezneme zde i odkazy na odborný výzkum a studie. Přestože do WikiSkript mohou přispívat i registrovaní členové, o spolehlivost informací se stará redakce i odborníci z oboru, a jedná se tak o vysoce důvěryhodný zdroj.

MedlinePlus

MedlinePlus je informační portál vedený americkou Národní lékařskou knihovnou (NLM), která je zároveň součástí amerického Národního institutu zdraví (NIH). O obrovském množství průzkumů, studií a odborných prací dostupných v Národní lékařské knihovně (potažmo také na portálu MedlinePlus) je především fakt, že se jedná o největší lékařskou knihovnu na světě.

Samotný web MedlinePlus slouží jako zdroj informací pro širokou veřejnost, a najdeme tu zde nejen popularizační články či výzvy k prevenci, ale také obsáhlou encyklopedii zdravotnických pojmů, seznam léčiv a zdravotních testů, či třeba zdravé recepty. Všechny obsažené texty jsou pečlivě zdrojovány s odkazem na Národní lékařskou knihovnu či další důvěryhodné instituce.

PubMed (National Library of Medicine)

Obsáhlou studnicí vědeckých textů je rovněž další portál Národní lékařské knihovny, PubMed. Na rozdíl od MedlinePlus není obsah zaměřen na popularizační články, ale na samotné studie a výzkumy. Jednoduše řečeno PubMed funguje jako takový rozcestník, jehož prostřednictvím se dostaneme k řadě odborných textů z oblasti vědy a biomedicíny. Nalézt zde lze nejen citace z odborných studií, ale také lékařských a vědeckých časopisů a literatury.

Centers for Diseases Control and Prevention

Centers for Diseases Control and Prevention neboli CDC (v doslovném překladu Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) je dalším z amerických institucí zabývajících se veřejným zdravím. O důvěryhodnosti tohoto zdroje napovídá už samotný fakt, že jde o vládní organizaci s více než sedmdesátiletou historií. Institut mimo jiné spolupracuje i s českým ministerstvem zdravotnictví.

Nalezneme zde jak řádně ozdrojované popularizační články pro veřejnost, tak odborné studie a vědecké publikace na celou řadu témat. Nechybí ani statistiky a další důležitá data, která v našich článcích pravidelně zahrnujeme.

Healthy Sleep

U našich článků věnujících se čistě spánku jste si možná ve zdrojích všimli portálu Healthy Sleep. Jedná se o projekt Harvardské univerzity, který se zabývá zdravým a kvalitním spánkem. Na webu lze nalézt celou řadu článků na téma spánek, které sestavili odborníci z Harvardu. Nechybí jak obecné informace, tak texty, které jdou při zkoumání procesu spánku více do hloubky. Web svým čtenářům nabídne nejen ilustrované odborné eseje či videa, ale také odkazy na další spolehlivé zdroje.

WebMD

Zatímco většina výše uvedených zdrojů se řadila mezi instituce provozované státem či některou z významných univerzit, WebMD je již soukromá korporace. To však neznamená, že by obsažené informace byly méně důvěryhodné. Obsah na tomto portálu tvoří novináři ve spolupráci s renomovanými odborníky. Výsledkem jsou nejen popularizační články pro širokou veřejnost, ale také obsáhlá databáze spolehlivých zdrojů.

Mayo Clinic

Posledním zdrojem informací, ze kterých při sestavování článků pravidelně čerpáme, je portál americké kliniky Mayo. Jedná se o neziskové výzkumné a vzdělávací centrum a fakultní nemocnici v Minnesotě, která mimo jiné spolupracuje s brněnskou Fakultní nemocnicí u sv. Anny. Na webu Mayo Clinic lze opět najít celou řadu popularizačních článků, ale také odborné výzkumy a studie.