Je spánková apnoe nebezpečná? Jaké jsou příznaky?

Spankove Apnoee

Ano, spánková apnoe může být nebezpečná. Jedná se o stav, kdy během spánku dochází k opakovaným přerušením dechu. Tato přerušení mohou způsobit klesání hladiny kyslíku v krvi a narušit normální spánkový cyklus.

Zatímco nespavost či nekvalitní spánek mohou výrazně snížit kvalitu života, nejedná se o nijak nebezpečná či život ohrožující poruchy spánku. To se však nedá říci o spánkové apnoe, kterou podle statistik trpí ve větší míře až deset procent celkové populace. V následujících řádcích se proto podíváme nejen na typy, příčiny a příznaky spánkové apnoe, ale především na způsoby léčby, které jsou v současné době k dispozici.

Mezi potenciální zdravotní rizika spojená se spánkovou apnoe patří:

  1. Vysoký krevní tlak: Opakované probuzení během noci mohou zvýšit hladinu hormonů stresu, což může vést k vysokému krevnímu tlaku a zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění.
  2. Problémy se srdcem: Spánková apnoe je spojena s vyšším rizikem arytmie, infarktu, mrtvice a dokonce srdečního selhání.
  3. Typ 2 diabetes: Spánková apnoe zvyšuje riziko vzniku diabetu typu 2, možná částečně kvůli souvislosti se zvýšenou rezistencí na inzulín.
  4. Poruchy nálady: Nedostatek kvalitního spánku může vést k depresi, úzkosti a podrážděnosti.

Je důležité, aby lidé s příznaky spánkové apnoe (jako jsou chrápání, opakované probuzení během noci, pocit neodpočatosti ráno) vyhledali lékařskou pomoc. Léčba může zahrnovat změny životního stylu, použití CPAP zařízení na podporu dýchání během spánku, nebo v některých případech chirurgický zákrok.

Co je to spánková apnoe?

Spánková apnoe je spánková porucha, pro kterou je typické abnormální dýchaní v průběhu spánku. Projevovat se tak může například výpadky v dýchání, při kterých často dochází ke krátkému probuzení a narušení spánkového cyklu. Zároveň ji může doprovázet hlasité chrápání či dokonce snížená zásoba kyslíku během spánku. 

Apnoické pauzy, tedy zástavy dechu, zpravidla trvají více než deset sekund. Objevovat se mohou v různých frekvencích, nejčastěji však více než desetkrát za hodinu.

Spánková apnoe postihuje primárně muže, a to až 21 % populace. Pro srovnání, touto spánkovou poruchou trpí pouze 9 % žen.

Proč trpíme spánkovou apnoe?

Příčinou spánkové apnoe je fyzické zablokování dýchacích cest – nejčastěji je zablokování dýchání způsobeno anatomií, tedy velikostí jazyka a mandlí či například umístění čelisti a krku. Závažným faktorem je rovněž obezita či nadváha, která je příčinou spánkové apnoe až u 60 % všech případů. Mnohdy se může jednat i o rodinnou anamnézu, případně hormonální nerovnováhu způsobující sklony k otoku dýchacích cest či k obezitě. Ke spánkové apnoe jsou rovněž náchylnější osoby trpící chronickou rýmou a ucpaným nosem.

Kromě vnitřních faktorů vznik spánkové apnoe ovlivňuje i řada vnějších, jako je například konzumace alkoholu, sedativ či kouření. Vliv může mít také preferovaná spánková poloha – nejčastěji k výpadkům dechu dochází při spánku na zádech, které usnadňuje zhroucení tkání kolem dýchacích cest.

Druhy spánkové apnoe

Na základě příčiny spánkové apnoe rozlišujeme tři základní typy:

Centrální spánková apnoe

Tento typ spánkové apnoe se objevuje u osob trpící postižením centrálního nervového systému. Problém nespočívá ani tak ve fyzické obstrukci dechu, jako spíše v problémech s ovládáním svalů, které jsou zodpovědné za proces dýchání. Příčinou může být poškození dechového centra, a to jak mechanicky nebo farmakologicky, tak například cévním onemocněním či zánětem.

Obstrukční spánková apnoe

Zatímco centrální spánková apnoe je poměrně vzácná, obstrukční spánková apnoe tvoří až devadesát procent všech případů tohoto onemocnění. Pro tento typ je typické vytvoření negativního podtlaku v oblasti hltanu, který zapříčiňuje zúžení hltanu, respektive jeho svalového tonusu. 

Příčinou obstrukční spánkové apnoe však mohou být i anatomické predispozice, jako například uložení a velikost jazyka, zvětšené mandle či omezeně průchodná nosní dutina a nosohltan.

Smíšená spánková apnoe

Poslední variantou je smíšená spánková apnoe, která je kombinací obstrukční a centrální apnoe. Setkat se s ní můžeme také pod značením komplexní spánková apnoe.

Jaké jsou příznaky?

Přestože se příčiny vzniku spánkové apnoe mohu lišit, všechny typy mají stejné projevy. Ty zahrnují zejména přerušené dýchání (alespoň na deset sekund), které se opakuje několikrát za noc. Přerušovaný spánek a nedostatek kyslíku vede k celé další řadě příznaků, jako je například nadměrná denní spavost, podrážděnost, ranní bolest hlavy, zhoršená schopnost koncentrace či snížené libido.

Mezi další typické příznaky, které souvisí primárně s obstrukční variantou, patří také hlasité chrápání, lapaní po dechu a dušení se. Neméně časté jsou příznaky v podobě sucha v ústech, bolesti v krku či častější noční buzení. Naopak u centrální spánkové apnoe se chrápání téměř nevyskytuje.

Jak poznat, že trpím spánkovou apnoe?

Jelikož člověk trpící touto poruchou si často nočního buzení a chrápání není vědom, může být obtížné ji identifikovat. Nejčastěji se o příznacích dozvídáme od partnera, kterého budí naše chrápání a hlasité lapání po dechu. Ukazatelem však může být zejména potřeba spánku přes den či časté sucho a bolest v krku. Objevit se mohou také deprese, úzkosti, případně psychotické příznaky či vznik posttraumatické stresové poruchy.

Proč je spánková apnoe nebezpečná?

Primárním rizikem je především zhoršením kvality spánku, potažmo také kvality života, na kterou má spánková deprivace výrazný vliv. Ještě závažnější riziko však spočívá v nedostatku kyslíku, který může vést k rozvoji kardiovaskulárních nemocí, jako je vysoký krevní tlak, srdeční choroby, mozková mrtvice či infarkt. Hrozí rovněž pokles produkce testosteronu (zejména u mužů), zhoršení paměti a kognitivních schopností či již zmiňovaný rozvoj depresí a úzkostí. Nedostatek spánku, spánková deprivace či hlasité chrápání může navíc významně ovlivnit partnerské a rodinné vztahy či pracovní život.

Co dělat, pokud mám podezření na spánkovou apnoe?

Pokud máte pocit, že trpíte spánkovou apnoe, rozhodně nezanedbejte návštěvu lékaře. Ten vám pomůže pochopit její příčiny a stanovit léčbu, případně vás může doporučit na vyšetření ve spánkové laboratoři

Lze spánkovou apnoe léčit?

V případě, že je spánková apnoe potvrzena odborníkem, je velice často doporučována změna životního stylu. Ta spočívá jak ve zhubnutí nadbytečné hmotnosti, tak zlepšení spánkové hygieny i vynechání rizikových faktorů, jako je alkohol, sedativa či cigarety. Pomoci může rovněž změna spánkové polohy – ideální je zejména spaní na boku. 

Přístroj na s -pánkovou apnoe

Pokud je příčinou spánkové apnoe vznik podtlaku v dýchacích cestách, řešením je rovněž přístroj na spánkovou apnoe, který nepřetržitě udržuje pozitivní tlak, případně dvouúrovňový pozitivní tlak. Tento způsob léčby vyniká až 90% účinností, na druhou stranu ne každému je nošení spánkové masky na noc příjemné.

Operace

V situaci, kdy si pacient nepřeje prakticky do konce života používat ventilační dýchací přístroj, lze přistoupit také k operaci. Je však třeba počítat s tím, že tato metoda nabízí pouze 60% úspěšnost, a nezaručuje tedy plné odstranění problému se spánkovou apnoe.

Mezi používané metody patří například plastika nosní přepážky, odstranění nosních či krčních mandlí, plastika patrového čípku a měkkého patra. Poslední, zřídka užívanou metodou, je tzv. tracheostomie, kdy dojde k umělému vyústění průdušnice na kůži povrchu těla. K té se však přistupuje pouze v nejzávažnějších případech.

Závěrem

Pokud máte podezření, že trpíte spánkovou apnoe, v prvé řadě se o dalším postupu poraďte se svým lékařem. Na škodu však v žádném případě není již preventivní změna životního stylu, tedy omezení kouření, konzumace alkoholu a dalších látek zhoršující projevy spánkové apnoe. Dodržování těchto pravidel může do jisté míry zabránit rozvoji tohoto onemocnění a snížit jeho příznaky.

Zdroje:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sleep-apnea/symptoms-causes/syc-20377631

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *