Spánková prokrastinace: tichý ničitel vašeho zdraví

Spankova Prokrastinace Cover

V hektickém světě neustálých povinností a nekonečného toku informací se mnoho lidí potýká s jevem zvaným „spánková prokrastinace“ nebo také „revenge bedtime procrastination“. Tento trend, přestože může přinášet dočasný pocit osobní svobody nebo odvety proti hektičnosti dne, má však skryté náklady na naše fyzické a duševní zdraví. Co to přesně je, jaké má důsledky pro naše zdraví a psychiku, a jak si s tímto fenoménem poradit?

V rychlosti o spánkové prokrastinaci:

 1. Definice spánkové prokrastinace: Jde o tendenci odkládat čas, kdy jdeme spát, i když neexistuje relevantní důvod nebo aktivita, která by tento odklad ospravedlňovala, což vede k nedostatečnému množství spánku.
 2. Negativní dopady: Nepravidelný spánkový režim způsobený prokrastinací může vést k vážným zdravotním problémům, včetně narušení biologických rytmů, zvýšeného rizika chronických onemocnění a snížené kognitivní funkce.
 3. Pozitivní stránky?: Krátkodobý pocit zadostiučinění nebo „čas pro sebe“ není ničím v porovnání s dlouhodobými negativními důsledky, které spánková prokrastinace přináší.
 4. Strategie proti spánkové prokrastinaci: Změna životního stylu, včetně pravidelné spánkové rutiny, relaxačních technik před spaním, omezení používání elektronických zařízení a zařazování odpočinkového času během dne, může pomoci bojovat proti tomuto fenoménu.

Co to je spánková prokrastinace?

Spánková prokrastinace, známá též jako „pomsta neuložení do postele v určený čas (revenge bedtime procrastination)“, je jev, kdy jednotlivci odkládají svůj spánek navzdory tomu, že nemají žádnou zvláštní nebo důležitou aktivitu, kterou by dělali místo spánku. Jednoduše řečeno, je to váš odpor proti tomu jít spát včas a váš způsob, jak „se pomstít“ za den strávený prací či plněním povinností, a ukrást si tak alespoň kousek času jen pro sebe, i když to může znamenat prohlížení sociálních sítí, sledování televize nebo jiné nekonstruktivní aktivity. Je to prostě všechno možné, co jde proti spánkové hygieně, o které si můžete přečíst zde.

Cinnosti Spankove Prokrastinace

Proč je to špatné?

Prokrastinace spánku může mít několik negativních důsledků:

 1. Narušení biologických rytmů: Nepravidelný spánkový režim může způsobit vážné narušení našich vnitřních hodin, což vede k pocitu neustálé únavy, snížené produktivitě a může dokonce vyvolat depresi.
 2. Zhoršení fyzického zdraví: Nedostatek spánku je spojen s vyšším rizikem vzniku řady zdravotních problémů, včetně obezity, srdcových onemocnění a cukrovky.
 3. Snížená kognitivní funkce: Neadekvátní spánek může mít za následek snížení koncentrace, paměti a rozhodovacích schopností.

Existují i pozitiva?

I když se může zdát, že spánková prokrastinace má jistý druh „rebelie“ proti strukturovanému dni, je důležité si uvědomit, že jakékoli krátkodobé pocity svobody nebo potěšení jsou silně převáženy dlouhodobými negativními dopady na zdraví a pohodu.

 1. Pocit osobního času: V hektickém světě plném povinností může být čas strávený bděním po ukončení pracovní doby nebo jiných povinností vnímán jako vzácná možnost mít „čas pro sebe“. Tento pocit autonomie a kontrola nad alespoň malou částí svého života může přinášet dočasnou úlevu od stresu.
 2. Relaxace a odpočinek: Pro některé jedince může být čas, kdy oddalují spánek, jediným okamžikem, kdy mohou provádět relaxační aktivity, jako je sledování televize, čtení nebo poslech hudby, což může pomoci snížit stres.
 3. Sociální interakce: V digitálním věku, kdy mnoho lidí komunikuje prostřednictvím sociálních médií nebo chatovacích aplikací, může být pozdní noční hodiny jedinou příležitostí pro interakci s přáteli nebo rodinou, zejména pokud jsou ve různých časových pásmech.
 4. Kreativita a produktivita: Některé osoby hlásí, že zažívají nárůst kreativity během nočních hodin, možná kvůli snížení vnějších rušivých vlivů a tichu noci.

Jak bojovat se spánkovou prokrastinací

 1. Stanovení rutiny: Snažte se jít spát a vstávat ve stejnou dobu. Rutina může pomoci vašemu tělu nastavit se na pravidelný spánkový cyklus.
 2. Vytvoření relaxačního rituálu před spaním: Aktivity jako čtení, meditace nebo teplá koupel mohou připravit vaši mysl a tělo na spánek.
 3. Omezení obrazovek: Modré světlo z obrazovek mobilních telefonů a počítačů může narušit vaši schopnost usnout. Zkuste je vypnout alespoň hodinu před plánovaným spánkem.
 4. Přehodnocení dne: Udělejte si čas na relaxaci a zábavu během dne, abyste nebyli v noci nuceni „krást“ čas pro sebe.

Závěr

Spánková prokrastinace je v našem moderním životním stylu stále více rozšířená. Ačkoli může nabídnout iluzorní pocit kontroly nebo úniku, její dlouhodobé účinky na naše zdraví a štěstí jsou negativní. Boj proti tomuto jevu vyžaduje uvědomění, disciplínu a ochotu změnit návyky, ale výhody kvalitního spánku a lepší pohody jsou toho výsledkem stojí za to.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *